detail realizácie

Rekonštrukcia bazénu Nové Mesto nad Váhom

Počas rekonštrukcie sme museli v zadnej časti urobiť nový základ z betónu B30 a vymurovať oporu pre plochu budúceho posedenia aby sme využili inak nepoužiteľný priestor za bazénom.

Pôvodný stav osadenia – potrubie filtrácie vody ide zo strojovne bazéna pozdĺž bazéna dozadu k triskám. Za bazénom sme vytvorili plochu pre posedenie potrubie sme zapracovali do XPS dosky a zasypali 4-8 frakciou a následne 16-32 a pred betonážou spevnili železnou výstuhou. Teraz máme zrekonštruované celé osadenie bazéna, naniesli sme dvojzložkovú cementovú hydroizoláciu MAPELASTIK pre bazény.

Zadná časť je teraz použiteľná a tvar bazéna je ucelený geometrický prvok.
Bazén je hotový a pripravený na používanie – majitelia sa rozhodli že pred bazén si dajú lávový kameň a dve palmy.

  • pôvodný stav bazéna, dlažba nedrží, odpadáva - dodatočne urobená filtrácia vody viditeľná rúra filtrácie ide okolo bazéna
  • po ukončení dlaždenia a obkladania - musíme obkladové prvky špárovať a nechať vyzrieť