Cenová ponuka

Aby sme Vám vedeli pripraviť kompletnú cenovú ponuku na materiál a cenu prác, výpočet doby trvania a odporučiť pre Vás tú najlepšiu cestu za splneným snom, prosíme, vyplňte a vyberte všetky požadované práce.

Naši odborníci si všetky informácie o projekte preberú a navrhnú čo najpresnejšiu cenovú kalkuláciu.

  1

  Kontakt

  2

  Prípravy prác

  3

  Realizácia

  4

  Finalizácia

  5

  Ostatné informácie

  Meno a priezvisko*
  Telefón
  Email*
  Okres
  Obec
  Ulica a popisné číslo

  zadajte bežné metre
  zadajte bežné metre
  zadajte metre štvorcové
  zadajte bežné metre

  počet km
  približná hmotnosť
  poschodie